Iedereen hoort alleen datgene, wat hij begrijpt.
- Goethe


troep.com
submit quote
startpage
random troep:
navicat password hash decrypter
OneDrive